Съвременна градска археология

Category
Акции
About This Project
„Съвременна градска археология” е проект за индентифициране и картотекиране на местата за култура във всички 24 района на Столична община. Резултатът от проекта – образователни, научни и културни центрове, музеи, галерии, театри, кина, концертни зали, религиозни и комерсиални обекти, работилници, открити пространства, паркове, спортни съоръжения, инженерна инфраструктура и други – е базата данни за съществуващи и потенциални обекти на културата на територията на Столична община. Събраната информация е максимално достъпна онлайн.
В партньорство със сдружение „Трансформатори“, Асоциация за развитие на София , фондация „Бюро Култура”, и Столична програма „Култура”.