Contacts

10 Hristo Dyukmekdzhiev str

Plovdiv

Email: info@onefoundation.bg

2 Yuriy Venelin str, 3rd floor

Sofia 1000

Email: info@onefoundation.bg

Social Media