Пиер и Жил

About This Project

КОГА: 2008

 

Каталогът съдържа 64 репродукции на фото­графиите на Пиер и Жил и подробен опис на творбите. Книгата включва също така статията „Пиер и Жил в няколко дати”; списък на самостоятелните изложби на дуото и монографии; както и предговор от д-р Мария Василева, главен куратор на Софийска градска художествена галерия.

Category
Издания