„НИЕ СМЕ КАТО ОНЕЗИ ЖАБИ…” И „АЛИ”

Category
Пърформанси
Tags
mpta, onedanceweek, али, НИЕСМЕКАТООНЕЗИЖАБИ
About This Project

 

КОГА: SOFIA DANCE WEEK 2015

 

 

Спектаклите Ние сме като онези жаби… и „Али” са резултат от артистичния обмен между Хеди Табет, Али Табет, Матюран Болзе, Артемис Ставриди и Софиан Бен Юсуф. „Ние сме онези жаби…” е последният спектакъл на Али Табет и Хеди Табет, в който хореографите се занимават с теми, свързани с любовта, брака, взаимоотношенията между мъжа и жената. Вторият спектакъл „Али”, създаден през 2008 г. от Матюран Болзе и Хеди Табет, изследва въпросите за другостта и различието, тяхното възприемане и нагласи от страна на обществото. Естетиката на френската компания LES MAINS, LES PIEDS ET LA TÉTE AUSSI (Ръцете, краката и главата също), основана през 2011 г., смесва театрални и танцови елементи с циркови техники. Спектаклите им са поетични, емоционални, силно визуални, изключително майсторски в цирково-акробатичния си език.

 

С финансовата подкрепа на Министерството на културата.